ورود به سایت / Register  

 

Minimize

 شرکت های پیمانکار مرتبط با احداث کارخانه:

 

- شرکت مانادژسازان( احداث ساختمانهای جنبی)

- شرکت بلندپایه( احداث سازه های بتنی بخش دوم خط تولید)

- شرکت صناع( تأمین تجهیزات ساخت داخل و اجرای سازه های بتنی و اسکلت فلزی و نصب و راه اندازی خط تولید)

 

شرکت های مشاور مرتبط با طرح:

 

- مهندسین مشاور ایران و هند( مطالعات اولیه)

-شرکت سانو ( طراح ساختمان های بخش دوم خط تولید و مطالعات ژئوتکنیک)

-شرکت مهندسین مشاور اندیشه سازان صنعتی پارس( طراح سایت و ساختمانهای جنبی و نظارت عالیه و مقیم ساختمان های خط تولید)

- مهندسان مشاور پی کاو( آزمایشگاه مقاومت مصالح)

- شرکت کان آذین( مشاور معدنی)

-شرکت راهبرد صنعت( مشاور صنعتی)

-شرکت پیمان اترک( طراح سازه های بخش اول خط تولید)