ورود به سایت / Register  

.

جلسه نشست مطبوعاتی فرماندار محترم شاهرود به مناسبت 24 خرداد

در این جلسه فرماندار محترم شهرستان شاهرود گفت :کارخانه سیمان بیارجمند هم در حال حاضر کار خودش را آغاز کرده و در حال حاضر 210 نفر از مجموع نیروهای کارگری در آن مشغول به کار شده اند، اکثر آنها بومی منطقه هستند و امیدواریم با همدلی و هم زبانی و پیگیری های مستمر بهره برداری از فاز یک کارخانه سیمان بیارجمند تا پایان سال 94 محقق شود. به علت نبود اشتغال پایدار بحث مهاجرت در منطقه بیارجمند زیاد شده است که تلاش می کنیم با راه اندازی این کارخانه بحث استقرار جوانان و به تبع آن مسائل دیگر نیز مرتفع گردد.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: bcco bcco
Date Posted: 6/28/2015
Number of Views: 1957

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.