ورود به سایت / Register  

 

Minimize


گزارش واحد بازرگانی و بین الملل


1-    درخصوص پروفرمای 13,000,000 یورویی به نفع شرکت Kaysun پروفرما به واحد خزانه داری به جهت تائید ارسال شد و سپس به واحد ارزی ارجاع و همزمان نامه بازرسی به جهت نو بودن ماشین آلات ارسال و تائید گردید و سپس اداره محترم خزانه داری و روابط با کارگزاران نامه ثبت سفارش را ارائه داد و ثبت سفارش پروفرمای 13,000,000 یورویی انجام گردید و متن LC از طریق واحد ارزی استان ارائه شد و پس از تائید، ضمانت پیش پرداخت و حسن انجام کار از شرکت ذینفع (Kaysun) توسط اداره ضمانت نامه خارجی اخذ و به سیمان بیارجمند تحویل شد و در نهایت از طریق سوئیفت گشایش LC در تاریخ 19 آگوست 2016 انجام گردید.

2-    درخصوص پروفرمای 5,193,567 یورویی به نفع شرکت Kaysun به اداره محترم خزانه داری و روابط با کارگزاران ارسال شد که از آن اداره محترم پس از تائید پروفرما به واحد ارزی استان ارسال گردید و همزمان نامه تائید بازرسی به جهت نو بودن ماشین آلات اخذ گردید و در حال حاضر به مرحله ثبت سفارش رسیده است که در هفته آتی ثبت سفارش پروفرمای فوق انجام می شود.

3-    درخصوص پروفرمای  20,357,673 یورویی به نفع شرکت Kaysun که از سوی صندوق توسعه ملی مسدودی اخذ گردیده و به وزارت صنایع ابلاغ شد و به تهیه شناسنامه انجامید و در حال حاضر بانک تجارت اصلاحیه شناسنامه را انجام داده است و منتظر ابلاغ بانک صنعت و معدن به جهت تائید شناسنامه می باشیم که مرحله بعدی آن ثبت سفارش پروفرمای فوق می باشد.

گزارش بخش بازرگانی و شرکتهای خارجی 

گزارش شرکت CMP (AG) 


مبلغ قرارداد این شرکت 6.100.000 یورو می باشد که به تاریخ 10-07-2010 منعقد گردیده است و شرایط پرداخت آن به صورت گشایش اعتبار اسنادی می باشد که از این مبلغ 1.200.000 یورو آن پرداخت گردیده است و بخشی از تجهیزات  تحویل گرفته شده که شامل :  تغدیه آسیاب سیمان – یاتاقان – سپراتور – الواتور – ورودی و خروجی آسیاب – تجهیزات فن – تجهیزات ایراسلاید و ... می باشد. در ضمن شل و گیربکس آماده حمل می باشد که در دست انجام است

گزارش شرکت CDI

مبلغ قرارداد این شرکت 13.000.000 یورو می باشد که به تاریخ 15-04-2008منعقد گردیده است و در شرایط بازگشایی LC می باشد و وارد زیر انجام گرفته است:

1-ارایه ثبت سفارش تمدید شده

2-اصلاح تاریخ پروفرما در ثبت سفارش

3-ارتقاء کلی وثائق طرح

4-ارایه بیمه نامه نوع A

5-ارایه قرارداد حمل کالا با توجه به ترم FOB حمل کالا

6-ارایه کارت بازرگانی دارای اعتبار در زمان گشایش

7-تأمین 25% پیش پرداخت به مبلغ 3.250.000 یورو وفق مصوبه اعتباری در زمان تخصیص ارز

8-تمدید قرارداد مشارکت مدنی

9-تأمین معادل ریالی 25% ارزش کل پروفرما بعنوان تضمین ارایه پروانه سبز گمرکی مطابق با شرایط اعتبار قبل از گشایش اعتبار با هماهنگی شعبه ریالی مربوطه

گزارش شرکت IBAU

مبلغ قرارداد این شرکت 1.270.350یورو می باشد که به تاریخ 22-02-2012منعقد گردیده است و شرایط پرداخت بصورت LC است که ثبت سفارش آن انجام شده و نقشه خریداری گردیده است و پروفرما نهایی شده است و حسن انجام کار به صورت ضمانت نامه اخذ شده است.

گزارش شرکت AUMUND

مبلغ قرارداد این شرکت 700.000یورو می باشد که به تاریخ 16-06-2007منعقد گردیده است و در شرایط بازگشایی LC می باشد که ثبت سفارش آن انجام شده است و پروفرما نهایی شده و حسن انجام کار به صورت ضمانت نامه اخذ شده است.

گزارش شرکت ELPRO

مبلغ قرارداد این شرکت 1.240.000یورو می باشد که به تاریخ 29-06-2008منعقد گردیده است و شرایط پرداخت آن به صورت مرحله ای می باشد که از این مبلغ 25% به عنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه ضمانت نامه بانکی صورت گرفته است